اطلاعیه دورکاری فعالیت های دانشگاه در روز یکشنبه

ارسال شده در تاریخ :
 

به استحضار می رساند با توجه به برودت هوا و سرمای شدید، به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، کلیه فعالیت های کارکنان محترم دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 1401/10/25 بصورت دورکاری خواهد بود. در خصوص انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی، حفاظت تاسیسات، سامانه های الکترونیکی و … مدیران محترم به گونه ای برنامه ریزی نمایند که خللی در امور جاری دانشگاه بوجود نیاید.

شایان ذکر است کارکنان محترم می بایست در پایان روز کاری مذکور نسبت به ثبت درخواست و کارکرد دورکاری در پرتال پویا از طریق مسیر لبه اداری، منو امور اداری، زیرمنو حضور و غیاب فردی، تب درخواست دورکاری اقدام نمایند.

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه