اطلاعیه دعوت به مصاحبه رشته حسابداری مشترک (با کالج گریفیث کشور ایرلند)

ارسال شده در تاریخ :

بدین وسیله از داوطلبانی که طبق اعلام سازمان سنجش جهت شرکت در مرحله مصاحبه رشته رشته حسابداری مشترک (با کالج گریفیث کشور ایرلند) پذیرش شده اند، دعوت به عمل می آید که در روز یکشنبه مورخ 26 شهریور ماه ساعت 7:45 دقیقه صبح در محل دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد حضور به هم رسانند. بر این اساس موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد:

  1. لطفا مستندات هویتی (کارت ملی) و اصل مدارک معتبر زبان انگلیسی (به همراه کپی آن) همراه متقاضیان باشد.
  2. توجه داوطلبان گرامی به هزینه های حدودا 13000 (سیزده هزار) یورویی سال آخر دوره (جهت تحصیل در کشور ایرلند) که بر عهده دانشجو می باشد، جلب می شود.

 

آخرین اخبار