اجرای موفقیت‌آمیز پروژه پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد در میدان نفتی بینک

ارسال شده در تاریخ :

پروژه "غربالگری مقدماتی روش ازدیاد برداشت آب هوشمند در مخزن بنگستان میدان بینک" به سفارش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، از ابتدای سال 98 در مرکز فناوری های آب هوشمند پژوهشکده نفت و گاز دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد و در اوایل سال 1400 با موفقیت به پایان رسید. غربالگری تزریق آب هوشمند در یک مخزن خشکی برای اولین بار در کشور در قالب این پروژه انجام گردید. مجری این پروژه دکتر حسینعلی اخلاقی امیری، عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی و نفت دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که سابقه فعالیت در گروه آب هوشمند دانشگاه استاوانگر نروژ را دارد. مطالعات آزمایشگاهی مربوط به این پروژه در آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت در مرکز آب هوشمند پژوهشکده نفت و گاز دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. برخی از تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به این پروژه، از جمله دستگاه های تست سیلاب زنی مغزه و تست آشام خودبخود در دمای بالا، توسط شرکت دانش بنیان امید پترو انرژی خاوران طراحی و ساخته شده است.

آب هوشمند، آبی با ترکیب یونی متفاوت با آب مخزن نفتی می‌باشد که با فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی در مخزن موجب افزایش ضریب بازیافت نفت از مخزن می شود. روش تزریق آب هوشمند در دنیا طی سه دهه اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته و نتایج آن به طور ویژه در مخازن کربناته شکافدار، که اعمال روش‌های ازدیاد برداشت در آن‌ها همواره با چالش مواجه می‌باشد، چشمگیر بوده است.

میدان بینک یک میدان نفتی زیراشباع در استان بوشهر و در مجاورت خلیج فارس است که دارای ۲.۷ میلیارد بشکه نفت اولیه درجا می باشد. این میدان تحت رانش قوی آب بوده که ضریب بازیافتی معادل ۲۴ درصد برای آن پیش بینی شده و تاکنون حدود ۷۰ درصد نفت قابل استحصال آن استخراج شده است. به دلیل نزدیکی این میدان به خلیج فارس، آب دریای خلیج فارس به عنوان آب هوشمند پایه در این پروژه انتخاب گردید. نتایج آنالیزهای مختلف انجام گرفته موید تأثیر مثبت تزریق آب خلیج فارس در افزایش ضریب بازیافت نفت بود. خبر اجرای موفقیت آمیز این پروژه در انتهای سال گذشته در سایت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به نشانی 

https://nisoc.ir/fa-IR/NISOC/5333/news/view/17186/20599

منتشر شد.

مطالعات تکمیلی غربالگری پیشرفته و شبیه سازی و نیز تست پایلوت از الزامات پیاده‌سازی این روش ازدیاد برداشت است که در طرح پژوهشی میدان محور جاری با دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان "انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه فناوری¬ها در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان بینک" دنبال خواهد شد. همچنین بنا به پیشنهاد سمینار ملی ارزیابی روش تزریق آب هوشمند در مخازن کربناته به زودی با همکاری مرکز فناوری های آب هوشمند دانشگاه فردوسی مشهد در محل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه