اجتماع دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های مشهد مقدس در محکومیت عملکرد شنیع دولت آمریکا

ارسال شده در تاریخ :

روز شنبه 8 اردیبهشت‌ماه 1403، اجتماع دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های مشهد مقدس در محکومیت عملکرد شنیع دولت آمریکا در برخورد با دانشجویان و اساتید آزادی‌خواه حامی فلسطین مقابل درب شمالی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر میرزائی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اقدامات پلیس آمریکا در سرکوب دانشجویان حامی مردم غزه گفت: محیط آکادمیک جایی نیست که رفتارهای وحشیانه با دانشجویان و اعضای هیئت علمی صورت گیرد.

 

 

 

 

 

p13

p9

p8

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p10

p11

p12

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه