دکتر علی اکبر فیاض

ارسال شده در تاریخ :

دکتر علی‌اکبر مجیدی فیاض، در سال ۱۲۷۷ در مشهد به دنیا آمد. او پس از گذراندن تحصیلات حوزوی، در سال ۱۳۰۷ به استخدام ادارۀ فرهنگ خراسان درآمد و پس از چندی، برای ادامۀ تحصیل به تهران رفت و پس از اتمام دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، در سال ۱۳۲۲ به تدریس در دانشگاه تهران مشغول شد.

وی در سال ۱۳۳۴ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه مشهد را بنیان گذاشت و در تأسیس دانشکدۀ علوم معقول و منقول (دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی) نقشی بسزا ایفا کرد.
کنگرۀ بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در سال ۱۳۴۹ با همت و میانداری علمی او در مشهد برگزار شد. او یک سال بعد، در چهارم شهریور سال ۱۳۵۰ درگذشت.


آخرین اخبار