کسب رتبه برتر دانشگاه فردوسی مشهد در تعداد ثبت اختراعات ملی در بین دانشگاه های جامع کشور

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس گزارش نظام رتبه بندی ISC، دانشگاه فردوسی مشهد در تعداد ثبت اختراعات ملی در بین دانشگاه های جامع کشور مقام اول و در شاخص تعداد ثبت اختراعات بین المللی مقام سوم را کسب کرد.

 دکتر سید احمد فاضل زاده، رییس مؤسسه ISC در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان فارس با اعلام این گزارش گفت: این اطلاعات در بازه زمانی 1399-1397 از دانشگاه ها دریافت شده است و از میان ۷۵ دانشگاه جامع، تنها ۲۴ دانشگاه توانسته اند ثبت اختراع بین المللی داشته باشند و در مجموع ۹۵ پروانه ثبت اختراع بین المللی را به ثبت برسانند.

دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه بندی اعلام شده از سوی موسسه ISC با تعداد 104 اختراع ملی مقام اول و تعداد 7 اختراع بین المللی نفر سوم را در بین دانشگاه های جامع کشور به دست آورد.

 

جدول تعداد ثبت اختراعات ملی

international

جدول ثبت اختراعات بین المللی

nation

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه