روند تعیین اعضای هیات ممیزه دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

همکار گرامی و ارجمند

با سلام و احترام،

به استحضار می‌رساند مطابق با "دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن" به شماره 190/15 مورخ 6/1/1401، 21 نفر به عنوان اعضای هیات ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر انتخاب و منصوب شدند:
الف) مطابق با بندهای 1 و 2 ماده 5، رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و معاون پژوهشی دانشگاه به‌عنوان 3 عضو حقوقی هیات ممیزه دانشگاه منصوب شدند.
ب) مطابق با بند 4 ماده 5، 6 نفر از اعضای هیات‌علمی دارای مرتبه حداقل دانشیاری به پیشنهاد مرکز هیات ‌امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب و منصوب شدند.
ج) 9 نفر از میان افراد دارای بیشترین رأی در دانشکده‌ها توسط رییس دانشگاه به وزیر محترم پیشنهاد گردید که 8 عضو توسط ایشان تایید و منصوب شدند.
د) مطابق با بند الف تبصره 6 ماده 5، به پیشنهاد رییس دانشگاه 4 نفر دیگر نیز از میان سایر منتخبین دانشکده‌ها توسط وزیر محترم منصوب شدند.

دانشگاه فردوسی مشهد

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه