جلسه تقدیر از محققین پژوهشکده هواخورشید به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

جلسه تقدیر از محققین پژوهشکده هواخورشید برگزار شد. در این جلسه که با حضور معاونین و مدیران مراکز پژوهشی برگزار شد، از  اعضای فعال در محور های به شرح زیر:

۱ . محقق برتر دکتر بیژنی

۲.  مهندس زمانی به عنوان "نویسنده مقاله برتر" در سال جاری

۳.  خانم مهندس توکلی، مهندس خلیق و مهندس کلائی به عنوان طراحان برتر

۴.  مهندس پاکدل به عنوان همکار تحقیقاتی برتر (نخبه وظیفه)

۵.  مهندس رجبی و مهندس یاوری به عنوان مدیران مراکز پژوهشی برتر ،

۶. تقدیر از مقاله برتر در اولین کنفرانس ملی باتری،

 تقدیر و تشکر به عمل آمد.

1400101502

1400101503

1400101504

1400101505

1400101506

1400101507

1400101508

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه