جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه بندی موضوعی نظام رتبه بندی شانگهای

ارسال شده در تاریخ :

نظام رتبه‌بندی شانگهای یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است که به صورت سالانه عملکرد علمی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی سراسر جهان را به صورت کلی و موضوعی براساس شاخص‌های اختصاصی خود مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد. این نظام در رتبهبندی موضوعی خود در سال 2022 که بر اساس اطلاعات عملکرد دانشگاه‌ها در سال‌های 2020-2016 انجام شده است، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی را در ۵۴ رشته در قالب ۵ حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی (۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) بر اساس ۵ شاخص مورد ارزیابی قرار داده است.

بر اساس نتایج این نظام، دانشگاه فردوسی مشهد در 3 رشته مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، علوم و مهندسی انرژی، موفق به کسب رتبه شده است. مقایسه نتایج این دوره با نتایج سال گذشته این نظام نشان از آن دارد که دانشگاهمان در رشته‌های ”متالوژی“ و ”دامپزشکی“ از میان دانشگاه‌های برتر حذف و در سایر رشته‌ها، رتبه خود را حفظ کرده است (بهبود یا تنزل جایگاه نداشته است).

خاطرنشان می‌سازد بررسی وضعیت دانشگاه‌های جامع برتر در این نتایج، نشان‌دهنده نقش فعال دانشگاه‌های تهران (حضور در 23 رشته)، تربیت مدرس (حضور در 12 رشته) و تبریز (حضور در 9 رشته) و شیراز (حضور در 6 رشته) می‌باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه