تقدیر از عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دانشمند برتر در همکاری با جامعه و صنعت

ارسال شده در تاریخ :

در جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه که روز چهارشنبه، 12 بهمن ماه 1401 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد، از دکتر علیرضا اکبرزاده توتونچی، استاد گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دانشمند برتر در همکاری با جامعه و صنعت تقدیر شد.

در این مراسم دکتر ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به ارزیابی های دقیق برای انتخاب اساتید برگزیده در این حوزه گفت: جهت گیری دانشگاه ها به سمت ارتباط با جامعه و صنعت و رفع مشکلات جامعه رفته است و این اقدام مثبتی برای دانشگاه های نسل سوم محسوب می شود.

دکتر اکبرزاده نیز در این جلسه عنوان کرد: هر پیشرفتی در دنیا به تنهایی ممکن نیست و من این موفقیت را مدیون خداوند، دانشجویان عزیز، دانشگاه فردوسی مشهد و خانواده ام هستم که اگر هر کدام از این قطعات پازل نبودند این موفقیت به دست نمی آمد.

لازم به ذکر است در جلسه ای با حضور دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز از اعضای هیأت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت تقدیر شده بود.

( 1 پیوست )

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه