بازدید دبیر شورای سیاستگذاری نظام ایده ها و نیازها از طرح های کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

روز سه شنبه 16 اسفند 1401 دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس ISC و دبیر شورای سیاستگذاری نظام ایده ها و نیازها با حضور دکتر پناهی مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه، دکتر یوسف ثانی مدیر نوآوری دانشگاه و جمعی از پژوهشگران، از طرح های کاربردی موجود در پژوهشکده هوا خورشید و آزمایشگاه تحقیقات رباتیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد.

در این بازدید که دکتر ورع معاون پژوهشی ISC و دکتر سید آرش حق پناه مشاور رئیس و رئیس حوزه ریاست ISC نیز حضور داشتند، دکتر فاضل زاده ضمن ابراز خرسندی از اجرای طرح های نیاز محور و تعریف پایان نامه های کاربردی در دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد جهت رفع نیاز های کشور، پیشنهاد کرد که این طرح ها در بستر سامانه نان تعریف و عملیاتی شود.

دبیر شورای سیاستگذاری نظام ایده ها و نیازها گفت: تا کنون قریب به 9000 ایده و نیاز در سامانه ثبت شده که تعدادی از آن ها در حال طی مراحل اجرایی جهت انعقاد قرارداد است.

1678285296-20230307-135735-2-

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه