انتخاب 3 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال 1401

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد فدراسیون سرآمدان علمی ایران، تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال 1401 تعداد 100 نفر از محققان کشور را به عنوان سرآمدان علمی و همچنین تعداد 15 نفر را به عنوان سرآمدان علمی جوان زیر (45 سال) انتخاب کرده است که به آنان با توجه به اعتبار علمی، حمایت هایی شامل پژوهانه، اعتبار خدمات شبکه آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسا دکتری تعلق می گیرد.

دانشگاه فردوسی مشهد با کسب اعتبار علمی 412 حائز رتبه 29 شده است و تعداد 3 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، دکتر محمدرضا گروسی استاد گروه آموزشی فیزیک با رتبه 78، دکتر مسعود میرزائی شهرابی استاد گروه آموزشی شیمی با رتبه 95 و دکتر حمیدرضا افشار استادیار گروه آموزشی فیزیک با رتبه 106 در فهرست سرآمدان علمی جوان سال 1401 قرار گرفتند..

خبر از: فاطمه نیکپور

   36fee039ac9ebf9e1b65e6c7e1b00cdd.png  265f3da6373b4d79749f31be7c85e554.jpg  b33a8e3cc490bdb2b39e7ea79552cb65.jpg

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه