انتخاب اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان هیئت علمی برتر در همکاری جامعه و صنعت

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محسن کاهانی و دکتر حامد کامل نیا، اعضای هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر و گروه معماری دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال 1402 انتخاب شدند.

مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای، اجرای قراردادهای تقاضا محور، ارائه دستاوردهای کاربردی و مؤثر در رفع مشکلات کشور، همکاری با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهره‌وری و کارآیی و نقش‌آفرینی مؤثر در ایجاد و فعالیت شبکه‌های علمی و تشکل‌های تخصصی اثرگذار از معیارهایی است که در شناسایی اعضای هیئت علمی برتر مورد توجه قرار گرفته است.

شایان ذکر است در این راستا 114 عضو هیئت علمی از سوی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور براساس معیارهای فوق به عنوان اعضای هیئت علمی برتر معرفی شده‌اند که در کتابی سوابق و دستاوردهای مهم این اعضای هیئت علمی تشریح شده است.

فایل کتاب اعضای هیأت علمی برتر در جامعه و صنعت

 

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه