ثبت اختراع پژوهشگر پسادکتری دانشگاه فردوسی مشهد در اداره ثبت اختراعات آمریکا

ارسال شده در تاریخ :

اختراع دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان "Cytokine-based multi-epitope protein for binding to ccr7-positive cells”  مستخرج از پروژه پسا دکتری دکتر ماریا بیهقی به راهنمایی دکتر سید حسن مرعشی عضو هیأت علمی گروه آموزشی بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی در تاریخ 12 اکتبر 2023 در اداره ثبت اختراعات آمریکا به ثبت رسید.   

این اختراع در خصوص تولید واکسن مولتی‌اپی‌توپی بر پایه ژن‌های سیتوکاینی متصل به رسپتور CCR7 می باشد که خاصیت آنتی‌توموری و پیش‌آگهی از تومورزایی دارند و با افزایش سلولهایCD8+T باعث شناسایی و کاهش پیشرفت بیماری‌های ویروسی مانندHIV  و COVID-19 می‌شوند.

اختراع دکتر بیهقی پیش از این و در دومین دوره مسابقات بین المللی اختراعات و نوآوری‌ها ویژه اعضای فدراسیون بین المللی مخترعان  IFIA، که در تاریخ 10 تا 12 اگوست 2022 به صورت مجازی و آنلاین برگزار گردید، نیز موفق به دریافت مدال طلا شده است. 

لازم به ذکر است دکتر بیهقی دانش آموخته دوره دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با راهنمایی دکتر سید حسن مرعشی و دکتر عبدالرضا باقری از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

ekhtera

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه