ارسال شده در تاریخ :

عصر دوشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۲ در تالار فردوسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مراسم نکوداشت دکتر محمدرضا راشد محصل برگزار شد.

در آغاز مراسم دکتر حسنی، رئیس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی به حاضران خوشامد گفت و در ادامه آقای حسین زاده، مدیر کل ارشاد اسلامی استان و دبیر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در خراسان، دکتر محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، دکتر اصغر دادبه، دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر سلمان ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد به ایراد سخنرانی پرداختند.

در بخش نخست مراسم آقای حسین زاده ضمن خوشامدگویی به مهمانان به اهمیت نکوداشت بزرگان و مفاخر پرداخت و گفت: گرامی داشت مفاخر و بزرگان، گرامی داشت دانش و فرهنگ است.

در ادامه دکتر محمود شالویی به سخنرانی پرداخت و گفت: به قول سعدی انسان نیاز به دو عمر دارد؛ که با یکی تجربه به دست بیاورد و با دیگری آن را به کار بندد. چون این امر میسر نیست برخویش لازم می دانیم از مسیر آنانی که این راه را پیمودند و تجربیات گران سنگی به دست آورده اند، بهره بگیریم و بیاموزیم و باید گفت که از زمرهٔ ایشان و بهترینشان، دکتر محمدرضا راشد محصل هستند. او ادامه داد: وقتی سال گذشته بنده به این سمت منصوب شدم از اولین کسانی که مرا مورد لطف خویش قرار داد دکتر یاحقی بودند، ایشان در ضمن لطف و تبریکشان به بنده تاکید کردند که دکتر راشد محصل فراموش نشود. من از همان زمان پیگیر بودم و خوشحالم که امروز این محفل برگزار شده و خود استاد هم در این مراسم حضور دارند و نکوداشتی بس نیکوست. شالویی گفت: دکتر راشد که نزد استادانی چون زریاب خویی، زرین کوب و شهیدی به تحصیل علم پرداخته، به خرد و حکمتی توجه دارد که والا و اصیل است. از خدای بزرگ می خواهیم که سایهٔ بلند ایشان را بلندتر بدارد و عمری طولانی با نعمت و برکت به ایشان ارزانی کند و شاگردان و دانش جویان هم چنان خوشه چین فضل و درایت ایشان باشند.

سپس دکتر اصغر دادبه که خود از دوستان صمیمی و رفیق پنجاه سالهٔ استاد است، سخن خود را با غزلی از سعدی در وصف دوست، آغاز کرد و در ادامه گفت: آدم هایی که بسیار می دانند فراوان اند، اما آن هایی که به باورمندی دست یافته اند انگشت شمار. ازین روست که تا منافع شان به خطر می افتد، معامله می کنند.
استاد راشد تمام سختی ها و دشواری ها را پذیرفته اند و تن به معاملهٔ باورهای خویش نداده اند.
ایشان سخنرانی خود را با این دو بیت در وصف آزادگی دکتر راشد به پایان رساند:
لایق به هر سری نبود تاج افتخار
آزادگی به سرو سرافراز می دهند
ما را رسد مدیحهٔ «راشد» که وصف گل
با بلبلان قافیه پرداز می دهند

در بخش بعدی مراسم دکتر یاحقی ضمن تشکر از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و شخص دکتر شالویی بابت برگزاری این مراسم بیان کرد: من هم مثل دکتر دادبه ۵۰ سال است که دکتر راشد را می شناسم. سه کلمه ایران و آزادگی و خرد شخصیت و سیمای دکتر راشد را برای ما تعریف می کنند. ا
و در ادامه تأکید کرد که از نظر من دکتر راشد یک ایرانی و ایران دوست اصیل است و هرکس که ایران را دوست دارد و بدان عشق می ورزد حتما به شاهنامه که دریایی بی کرانه است توجه دارد و  دکتر راشد این دریا را کشف کرده و با آن مانوس است. او به نظر من این آزادگی و پاک زیستن و نیز جوهر زندگی را در لابه لای صفحه های شاهنامه پیدا کرده و به آن عمل کرده است. دکتر راشد تجسم باورمندی و تعهد است و من آرزومندم که ما و دوست داران ایشان هرچه بیش تر از نفس ایشان بهره مند باشند.

پس از دکتر یاحقی، دکتر سلمان ساکت،  رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه به سخنرانی پرداخت و شیوهٔ شاگردپروری، فرهنگ دوستی و نوع دوستی و بزرگ منشی دکتر راشد محصل را در قالب خاطرات مشترک با استاد بیان کرد و افزود با این ویژگی ها و خصال نیکوست که همگان شیفتهٔ اویند.


در بخش بعدی مراسم استاد دکتر محمدرضا راشد محصل ضمن قدردانی از برگزارکنندگان  مراسم، به ذکر خاطرات و تجربیات سال ها خدمت در جای جایِ ایران پرداخت.

این مراسم با تقدیم هدایایی به دکتر راشد محصل و گرفتن عکس یادگاری پایان یافت.

IMG_5961.JPG

 

IMG_5939.JPG

IMG_5777.JPG

 

IMG_5820.JPG

 

IMG_5911.JPG

 

IMG_5871.JPG

 

IMG_5830.JPG

 

IMG_5799.JPG