ارسال شده در تاریخ :

 

روز پنجشنبه و جمعه 11 و 12 اسفندماه 1401 آزمون ورودی دانشگاه های و موسسات آموزش عالی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد همزمان با سراسر کشور برگزار گردید.

در صبح پنجشنبه آزمون ورودی دکتری با 8407 داوطلب و در عصر  پنجشنبه و صبح و عصر جمعه  نیز آزمون کارشناسی ارشد با 21434 نفر داوطلب در 13 حوزه امتحانی برگزار شد.

شایان ذکر است از مجموع داوطلبان 15174 واطلب زن و 14667 داوطلب مرد شرکت داشتند.

عکس از عرفان برفرازی و حسن هاشمی

photo_2023-03-03_20-29-01

 

photo_2023-03-03_13-22-37

 

photo_2023-03-03_13-22-27

 

photo_2023-03-02_10-09-38photo_2023-03-02_10-10-12