ارسال شده در تاریخ :

نظام ارزیابی و رتبه‌بندی بین‌المللی سایماگو (SIR)، سالانه عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی جهان را ارزیابی می‌نماید. نتایج این نظام به دلیل برخورداری از اعتبار و قدمت آن همواره مورد رصد و توجه دانشگاه‌ها بوده است.

به نقل از معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه، این نظام، نتایج خود را در قالب رتبه‌بندی کلی و موضوعی دانشگاه‌ها بر اساس 17 شاخص که در سه گروه شاخص‌های ”پژوهشی“، ”نوآوری“ و ”اجتماعی“ دسته‌بندی شده‌اند معرفی می‌نماید. خاطر نشان می‌سازد نتایج سال 2022 نظام سایماگو مربوط به عملکرد دانشگاه‌ها در سال‌های 2020-2016 می‌باشد.

بر اساس نتایج رتبه‌بندی کلی، دانشگاه فردوسی مشهد با کسب رتبه 473 در میان موسسات آموزش عالی جهان نسبت به سال قبل 49 پله صعود داشته است. در سطح خاورمیانه با 17 پله صعود در رتبه 44 و در سطح ملی با 2 پله صعود در رتبه 9 در میان دانشگاه‌های تابع وزارت عتف در کشور قرار گرفته است. در میان دانشگاه‌های جامع کشور نیز همانند سال گذشته پس از دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شیراز و تبریز در رتبه 5 قرار دارد.

در رتبه‌بندی موضوعی، دانشگاه فردوسی مشهد حضوری موثر در سطح ملی داشته و توانسته است در  موضوعات ”هنر و علوم انسانی (رتبه 3) ، تجارت، مدیریت و حسابداری (رتبه 4)، دامپزشکی (رتبه 5)، روانشناسی (رتبه 6)، علوم اجتماعی (رتبه 8)، کشاورزی و علوم زیستی (رتبه 8) و مهندسی (رتبه 9)“ در میان 10 دانشگاه برتر کشور قرار گیرد.