ارسال شده در تاریخ :

روز سه شنبه 14 آذر 1402 هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد با حضور در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با اعضاء هیات علمی این دانشکده دیدار و گفتگو کردند.

 در این نشست اعضاء هیات علمی به بیان مسائل مختلف دانشکده پرداخته و هیات رئیسه دانشگاه نیز ضمن پرداختن به مسائل مطرح شده پاسخ های لازم را ارائه نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

p1

p2

p3

p4