ارسال شده در تاریخ :

گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد اختراعی با عنوان « میکروانکپسولاسیون باکتری های پروبیوتیک با استفاده از فرآیند آسیاب برودتی» را به ثبت رساند. این اختراع که مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد مهران کاظمی، راهنمایی دکتر فخری شهیدی و دکتر محمدجواد وریدی اعضای هیات علمی گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی و مشاوره دکتر سحر روشنک می باشد، به شماره و تاریخ ثبت 107949- 17/07/1401 در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده است.

اختراع فوق در زمینه میکروکپسولاسیون باکتری های پروبیوتیک با استفاده از روش آسیاب برودتی می باشد که در آن باکتری ها از طریق یک آسیاب برودتی در میکروذرات چربی جامد انکپسوله می شود. میکروذرات تولید شده از نظر نوع کریستال ها، میزان رطوبت و اندازه کوچک ذرات، دارای شرایط مناسب برای مصارف خوراکی و دارویی هستند. همچنین میکروکپسول ها می توانند از باکتری ها در برابر شرایط شبیه سازی دستگاه گوارش به خوبی محافظت کنند که نشان می دهد حضور میکروذرات تولید شده در زمان افزوده شدن به مواد غذایی برای مصرف کنندگان فواید سلامتی بخش را به همراه داشته باشد.

شایان ذکر است مدت زمان کوتاه فرایند، دمای بسیار پایین و عدم استفاده از حلال های صنعتی از مزایای استفاده از این روش برای میکروانکپسولاسیون باکتری های پروبیوتیک به شمار می آید.

 

برای دسترسی به مستندات اظهارنامه کلیک کنید