ارسال شده در تاریخ :

روز یکشنبه 22 اسفند 1400 در مراسمی به مناسبت روز بزرگداشت شهدا در محل استانداری خراسان رضوی ،یعقوبعلی نظری استاندارخراسان رضوی از دکتراحد ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد به منظورخدمت خالصانه و ارزشمند ایشان به خانواده های معظم شاهد وایثارگر تقدیر وتشکر به عمل آورد.

20