ارسال شده در تاریخ :

مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه روز چهارشنبه 23 آذرماه 1401 با حضور دکتر احد ضابط رئیس دانشگاه، دکتر وریدی معاون اداری و مالی، دکتر لطفی معاون پژوهشی، دکتر حسین‌دخت مدیر پژوهشی، دکتر مهرام مدیر نشر و علم سنجی آثار علمی، دکتر پناهی مدیر ارتباط با صنعت و جامعه، دکتر یوسف ثانی مدیر گروه نوآوری و جمعی از اساتید و پژوهشگران برتر در تالار خیام دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این مراسم دکتر ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به طرح ارائه شده از سوی دانشگاه به شورای عالی انقلاب و تایید آن از سوی این نهاد گفت: در این طرح بحث دانشگاه اسلامی و زیست بوم نوآوری شرق کشور دیده شده است. وی افزود: دانشگاه باید زنجیره علم تا ثروت خود را تکمیل کند و طرح توسعه دانشگاه به ویژه ساخت و سازها نیز مدنظر است.

دکتر ضابط با بیان نیاز به توسعه شبکه آزمایشگاهی دانشگاه تصریح کرد: در این زمینه 80 میلیارد اعتبار وام مصوب شده بود که قریب به 15 درصد آن استفاده شده و باید مابقی آن را برای تجهیز بیشتر شبکه آزمایشگاهی دریافت کنیم.

دکتر لطفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نیز در این مراسم با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته اولویت اصلی دانشگاه تغییر خروجی دانشگاه از دستاورد محوری به پرورش انسان ارزش آفرین بوده است گفت: باید مراقب این اصل باشیم که در آن افراط و تفریط صورت نگیرد و همچنین فرصت فکر کردن دانشجو را در نظر بگیریم. وی بیان کرد: تشکیل اتاق فکر پژوهش در علوم انسانی، تشکیل مدیریت نوآوری و تقویت کارگروه اخلاق در پژوهش از جمله اقدامات مهم ما در حوزه پژوهش است.

در ادامه دکتر حسین‌دخت، دکتر مهرام و دکتر پناهی نیز به بیان برنامه‌، راهکار و وپیشنهادات خود در حوزه پژوهش پرداختند.

در پایان مراسم از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است که پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، پارک علم و فناوری خراسان رضوی، استانداری استان خراسان رضوی، صنایع استان و بخش خصوصی تعاملاتی را با هدف تقویت زیست بوم نوآوری شرق کشور دارند.

 

اسامی پژوهشگران برتر:

دکتر نوید رمضانیان عضو هیأت علمی گروه شیمی

دکتر حمید اجتهادی عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی

دکتر محسن کاهانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر سید محمود موسوی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی

دکتر مهدی وریدی عضو هیأت علمی گروه علوم و صنایع غذایی

دکتر مجید عزیزی ارانی عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

دکتر محمد محسن زاده عضو هیأت علمی گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان

دکتر امیر رشیدلمیر عضو هیأت علمی گروه فیزیولوژی ورزشی

دکتر مهدی فیضی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد

دکتر سیدمرتضی حسینی عضو هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی

دکتر روح اله اسلامی شعبجره عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی

 

اسامی فناوران برتر:

دکتر حسین اعتمادفرد عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران

دکتر فرنوش فلاح پور عضو هیأت علمی گروه اگروتکنولوژی

دکتر حسین اکبری عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی

 

خبر از زکیه سلیمی

عکس از سیده عارفه عبدالقادری

1

2

4

5

6

7