ارسال شده در تاریخ :

دکتر سید علی اکبری هاشمی جواهری طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان به سمت مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی منصوب شد.

دکتر هاشمی جواهری، دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.