ارسال شده در تاریخ :

از کتاب های اهدایی دکتر روحانی در کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد رونمایی شد. 

 

صبح دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ از مجموعه کتاب های دکتر محمود روحانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قرآن پژوه برجسته که مجموعه ای از کتب نفیس شامل قرآن کریم، چاپ کشورهای مختلف، قرآن های مترجَم، و آثار مرتبط با علوم قرآنی است در بخش مرجع کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد رونمایی شد. 

 

گفتنی است این کتب نفیس بیش از ۲۵۰ جلد است که با رایزنی مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه با این استاد برجسته به کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد اهداء شده است تا مورد استفادهٔ عموم علاقه مندان و پژوهشگران قرار گیرد.