ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه  28، 29 و 31 اردیبهشت ماه در سیزده حوزه فرعی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

در اجرای آزمون نکات بهداشتی و ضوابط فاصله گذاری اجتماعی (ضدعفونی محل های آزمون، استفاده عوامل از ماسک سه لایه و شیلد صورت و دستکش یکبار مصرف، تب سنجی عوامل و داوطلبان در بدو ورود به حوزه، تحویل ماسک سه لایه به داوطلبان فاقد ماسک و...) و  بصورت کامل رعایت شد.

تعداد 14364 داوطلب در این سه روز در دانشگاه به رقابت پرداختند که از این تعداد 5967 نفر داوطلب خانم و 8397 نفر داوطلب آقا بودند.

photo_2022-05-22_08-07-29

14

23

21