ارسال شده در تاریخ :

دکتر احد ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر محمد جواد وریدی استاد گروه علوم و صنایع غذایی را به سمت معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمد جواد وریدی

با سلام و احترام

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است با اتکا به خداوند متعال و در پرتو الطاف حضرت رضا (ع) و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دانشگاه، در مسیر تحقق اهداف دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق باشید.

                                                                                                                                                                 احد ضابط        

                                                                                                                                  سرپرست دانشگاه

 

شایان ذکر است دکتر محمد جواد وریدی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد است که برخی از سوابق و مسئولیت های ایشان به شرح زیر می باشد:

مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه

معاون اداری و مالی دانشگاه