درباره ما

ارسال شده در تاریخ :

 

 آدرس پست الکترونیکی : pr@ferdowsi.um.ac.ir
نشانی : میدان آزادی _ پردیس دانشگاه _ سازمان مرکزی _ کد پستی 9177948974
تلفنخانه : 8803000

نمابر : 8836030

 

آخرین اخبار