هیأت رئیسه دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
 

 DrMirzaee3

دکتر مسعود میرزائی شهرابی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم

شماره تماس: 38802435

پست الکترونیک: mirzaeesh@um.ac.ir

 

HEImani

حجت الاسلام والمسلمین دکترمهدی ایمانی مقدم

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد

  شماره تماس: 38806420

پست الکترونیک:

   
 

DrAminkhandaghi

دکتر مقصود امین خندقی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

استاد گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

شماره تماس: 38802441

پست الکترونیک: aminkhandaghi@um.ac.ir

 

DrRazavi

دکتر سید محمدعلی رضوی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

استاد گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی

شماره تماس: 38802512

پست الکترونیک: s.razavi@um.ac.ir

 

Dr.Vatandoost

دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

شماره تماس: 38802515

پست الکترونیک: ma.vatandoost@um.ac.ir

 

 Dr.Baghgoli

دکتر حسین باغگلی

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه

استادیار گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

شماره تماس: 38802514

پست الکترونیک: baghgoli@um.ac.ir

 

 

 

 

 

آخرین اخبار