مدیریت حقوقی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
مدیریت حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد
انجام امور حقوقی و نظارت بر قراردادها و پی‌گیری دعاوی مربوط به دانشگاه در مراجع قضایی، اداری و دیگر مراجع صالح برابر قوانین و مقررات
 DrSaatchi  

دکتر علی ساعت چی

مدیر حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
دوران تصدی : 1401 تا کنون

 

  وظایف و اختیارات
  • بررسی و تأیید کلیه قراردادهای داخلی و بین المللی و اسناد مناقصه و مزایده دانشگاه با اشخاص حقوقی و حقیقی از حیث رعایت شرایط عمومی و اختصاصی قراردادها
  • اقامه دعاوی حقوقی و کیفری علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به تعهدات خویش در قبال دانشگاه عمل نکرده‌اند و دفاع در دعاوی طرح شده علیه دانشگاه و پی‌گیری روند اجرایی آن در مراجع قضایی و شبه قضایی
  • اجرای اسناد لازم‌الاجراء در اداره ثبت اسناد که تعهدات موضوع آن‌ها نقض گردیده است
  • اخذ تعهد و وثیقه، تبدیل و فک‌ آن ها در خصوص بورسیه‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا اعضای هیأت علمی جهت فرصت مطالعاتی و کارمندان برای مأموریت تحصیلی، مجوز خروج از کشور، طرح سربازی و ...
  • پیگیری وضعیت مالکیت و حقوق دانشگاه و اسناد مربوط نسبت به اراضی و املاک داخل و خارج از پردیس و مستندسازی اموال غیر منقول
  • ارائه راهنمایی و مشاوره حقوقی به واحدهای دانشگاه
modiranHo
همکاران مدیریت حقوقی
arasteh_pic971 musavipic1
مسئول دفتر و کارشناس حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
فاطمه آراسته
تلفن : 2471-3880
کارشناس مسئول حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
سید مهدی موسوی
تلفن : 2469-3880
 bonesberdi  teymoori
کارشناس حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
معصومه بنسبردی
تلفن : 2136-3880
کارشناس حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
فائزه تیموری مقدم
تلفن : 2137-3880

 Davoodi

 
بایگان مدیریت حقوقی
 فرزانه سادات داودی
تلفن : 2476-3880


 
 
 
واحد امور قراردادها
 
- بررسی و تایید کلیه قراردادهای منعقده فی مابین بخش های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد با افراد حقیقی و حقوقی
- بررسی و اظهار نظر پیرامون کلیه آئین نامه ها دستوالعمل‌ها، تفاهم نامه ها و ... از حیث حقوقی
   
واحد اموال و املاک
   
- پی‌گیری مستندسازی املاک و تهیه شناسنامه جامع سازی پیرو تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- پی‌گیری تجدید اجاره املاک وقفی
- حل و فصل اختلافات ملکی فی مابین دانشگاه فردوسی مشهد با سایر ادارات، ارگان‌ها و سازمان‌ها و ...
 
واحد تعهدات و اجرائیات
   
- انجام امور مربوط به اخذ تعهد و وثیقه از دانشجویان بورسیه و سایر افراد ملزم به دادن تعهد
- تبدیل وثیقه، فسخ و یا تبدیل تعهد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و یا سایر دانشجویان معرفی شده از وزارت عتف
- پی‌گیری اجرای اسناد تعهد ثبتی بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت، بر مبنای ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
   
واحد دعاوی حقوقی و کیفری
   
- پیگیری کلیه پرونده‌های حقوقی و کیفری مراجع قضایی مربوط به دانشجویان مستنکف دانشگاه فردوسی مشهد یا ارجاع شده از وزارت عتف، دعاوی دیوان عدالت اداری
   

 

آخرین اخبار