استادان

 
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ارشدیوحیدپژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانیاقتصاد اسلامیv.arshadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~v.arshadi
2افخمی روحانیحسینپژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانیمدیریت اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~afkhami

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده