ارسال شده در تاریخ :

GIS

آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزارGis

مقدماتی:روزهای زوج ساعت ۱۴-۱۲

پیشرفته:روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۸-۱۶

☎️ ۰۹۱۵۷۶۳۷۰۶۲

ثبت نام از طریق:college.um.ac.ir