ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

مرکز مطالعات و پژوهش های استراتژیک با همکاری دانشگاه بصره - عراق و دانشگاه فردوسی مشهد - جمهوری اسلامی ایران و با نظارت دانشکده علوم انسانی دانشگاه بصره برگزار می کند:

همایش علمی بین المللی با عنوان: (ارتباط انسانی وشناختی بین ملت های اسلامی)

از 9 تا 10 خرداد 1401 

اطلاعات بیشتر در خصوص همایش

 

1

 

2

آخرین اخبار