ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰

هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران توسط گروه مهندسی شیمی و با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران در تاریخ 18 تا 20 آبان 1400 بصورت مجازی برگزار می گردد.

آدرس سایت کنگره نیز www.ichec.ir  می باشد. 

1400061501

poster3

آخرین اخبار