ارسال شده در تاریخ : سه‌شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰

حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان (حوزه شهید بهشتی) در نظر دارد ثبت نام بیستمین دوره دانشجویی خود را آغاز نماید.

زمان ثبت نام اینترنتی: تا20 مرداد ماه 1400

آدرس الکترونیکی ثبت نام دوره حضوری :

1400041502

آخرین اخبار