مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی


مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی


این مدیریت بر اساس چارت سازمانی مصوب در سال 1395 ایجاد و آغاز به كار نمود.


مدیران منابع انسانی و تحول سازمانی


پایان‏ تصدى آغازتصدى نام ‏ونام‏ خانوادگى
ادامه دارد
95
دكتر علیرضا پویا
بررسی و انجام مطالعات لازم به منظور اصلاح، بهینه ­سازی، و بازطراحی مستمر ساختار سازمانی، اهداف، شرح وظایف، مشاغل، ساختار تفصیلی، سطوح و پست­های سازمانی دانشگاه
بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسایی­ها و مشكلات مربوط به سیستم­ها، فرایندها و روش­های انجام كار و ارائه راهنمایی و مشاوره و برنامه‌ریزی برای اصلاح و بهسازی آن­ها با همكاری واحدهای ذی­ربط
مهندسی مجدد، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم­ها و روش­های انجام كار
مطالعه و بررسی مستمر در خصوص طراحی و استقرار نظام­های مدیریت و تحول اداری در دانشگاه (از جمله نظام­های مدیریت و تضمین كیفیت، نظام مدیریت و بهبود فرایندها، نظام مشاركت كاركنان، نظام­های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری)
تحلیل و مطالعه مسائل منابع انسانی دانشگاه و پیشنهاد سیاست­ها و راهكارهای مقتضی در جهت حل مسائل منابع انسانی به مراجع ذی­ربط
برنامه‌ریزی و سیاست­گذاری مناسب جهت تأمین و توسعه منابع انسانی شایسته در دانشگاه
بررسی و انجام مطالعات لازم در زمینه طراحی و استقرار نظام­های كارآمد مدیریت منابع انسانی، از جمله نظام برنامه­ریزی منابع انسانی، مدیریت مسیر رشد، نظام آموزش و توانمندسازی، نظام توسعه مدیریت، نظام انتصاب و انتخاب مدیران، نظام ارزیابی و مدیریت عملكرد، نظام انگیزش و جبران خدمات، نظام ارتقا و بهبود بهره ­وری و سایر نظام­های مرتبط
ایجاد زمینه ­ها و بسترهای لازم جهت استقرار مناسب نظام­های مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی در دانشگاه
بازديد: 2166 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395