مدیریت همكاریهای علمی بین المللیبه منظور هماهنگى فعالیتهاى علمى دانشگاه با مراكز علمى داخل و خارج از كشور و اطّلاع از آخرین دستاوردهاى علمى و تحقیقاتى مراكز علمى جهان لازم است مرجعى كه توان انجام این عملیات را داشته باشد، با ارتباطات خود فعالیتهاى علمى و تخصّصى دانشگاهیان را هماهنگ سازد. دفتر همكاریهای علمی بین المللی انجام این وظیفه مهم را به عهده دارد.مدیران دفتر همكاریها ازسال  58  تاكنون

پایان‏ تصدى آغازتصدى نام‏ ونام ‏خانوادگى
60 58 دكتر خواجویان
66 60 دكتر نادر جهانگیرى
70 66 غلامحسین خاورى
74 70 دكتر على پیروى
77 74 دكتر محمدحسین ابوالبشرى
80 77 دكتر سیدمحمدرضا هاشمى
84 80 دكتر امیر فتوت
86 84 دكتر سید محمد تقی حامد موسویان
ادامه دارد 86 دكتر عابدین واحدیان مظلوم
ایجاد و برقرارى تماس با دانشگاهها و مراكز علمى خارج به منظور جلب همكارى آنان در زمینه‏هاى مختلف آموزشى و پژوهشى
انجام امور شركت اعضاى هیأت علمى دانشگاه در مجامع علمى و بین المللى خارج از كشور
انجام امور شركت اعضاى هیأت علمى دانشگاه در فرصت مطالعاتى داخل و خارج از كشور
دعوت از متخصصان ایرانى مقیم خارج و متخصصان خارجى جهت همكارى علمى با دانشگاه
تنظیم برنامه برگزارى سمینارها، كنفرانسهاو همایش‏ها با همكارى دانشكده‏ها و مؤسسات در دانشگاه
صدور مجوز ارزى كتب و مجلات خارجى، حق عضویت و حق ثبت نام براى اعضاى هیأت علمى، دانشجویان كارشناسى ارشد و دكترى
ارائه خدمات لازم جهت اعزام هیأت‏هاى از دانشگاه به خارج از كشور و پذیرش هیأت‏هاى خارجى به منظور همكاریهاى علمى و آموزشى متقابل
انجام كلیه مكاتبات خارجى دانشگاه
انجام امور دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه
انجام امور اعضای هیات علمی شاغل به تحصیل در خارج از كشور
استخدام استادان خارجی جهت تدریس در دانشگاه
تهیه و تدوین راهنمای دانشگاه به زبان انگلیسی
درخواست و جمع آوری راهنمای دانشگاههای خارج
بازديد: 6861 | آخرین ویرایش : سه‌شنبه 15 فروردين 1396