اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر


به منظور اجرای قوانین، مصوبات هیات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه مطابق با مصوبه مورخ 3/12/83 شورای طرح و برنامه تشكیل می شود تا به عنوان بازوی اجرائی ستاد مركزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه، مسئولیت ارائه خدمات و رسیدگی به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها را از طریق  اداره مربوطه بر عهده گیرد.

.

زندگی و وصیت نامه شهدای دانشگاه

.مدیران اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر از سال 65 تا كنون


پایان تصدی
آغاز تصدی
نام و نام خانوادگی
65
65 دكتر علی شمسا
67
65
مهندس ابراهیم بازاری
77
68
دكتر سید حسین نوعی
78
77
مهندس امیر فرهادیان
79
78
دكتر احمد محقر
81
79
دكتر محمد حسین ودیعی نوقابی
83
81

خلیل قاضی زاده

89
83
دكتر غلامعلی كلیدری
95
89
علی اكبر مجدی
95
95
دكتر ابوالفضل غفاری
ادامه دارد
95
دكتر حسین افخمی روحانی

رصد وضعیت و پیگیری امور و مسائل آموزشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر

برنامه‌ریزی جهت ارتقای وضعیت و توانمندی‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر
رسیدگی به موارد و مسائل آموزشی، دانشجویی، فرهنگی، رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر، و برنامه‌ریزی جهت حل مسائل مذكور با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط در دانشگاه
پیگیری و اجرای مناسب قوانین و مقررات مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر
صفحه اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
بازديد: 10146 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395