مدیریت حقوقی

انجام كلیه امور حقوقی تهیه و تنظیم قراردادها با توجه به مواد قانونی و آیین نامه ها و بخشنامه ها و مصوبات هیات دولت و مصوبات هیات امناء


مدیران حقوقی دانشگاه  از سال 79  تاكنون
نام ‏ونام‏ خانوادگى آغازتصدى پایان ‏تصدى
علیم سرابندی
79 84
حسام قبانچی
84 87
دكتر سعید محسنی
87 93
دكتر محمد عابدی
93 96
دكتر جعفر شفیعی سردشت
96
ادامه دارد
طرح و اقامه شكایت­ها، دعاوی حقوقی و قضایی، تنظیم اظهارنامه­ها، لوایح و دفاعیه­های حقوقی و پیگیری آن­ها، و دفاع از حقوق دانشگاه در محاكم، دادگاه­ها و مراجع قانونی و حقوقی

پیگیری قرارها و احكام حقوقی له دانشگاه و پیگیری اجرای احكام حقوقی
انجام امور حقوقی مربوط به مالكیت­ها، امور ثبتی و اسناد دانشگاه و پرونده­های مربوطه
انجام امور حقوقی مربوط به مالكیت­ها، امور ثبتی و اسناد دانشگاه و پرونده­های مربوطه
بررسی و اظهارنظر در مورد مفاد قراردادها، تفاهم­نامه­ها و آیین­نامه­ها، و پیگیری موارد حقوقی مربوط به آن­ها

ارائه مشاوره و اعلام نظر حقوقی درباره­ استعلام واحدهای مختلف دانشگاه در خصوص مسائل حقوقی
بازديد: 3862 | آخرین ویرایش : شنبه 29 مهر 1396