مدیریت حراست

مدیریت حراست دانشگاه فردوسی مشهد به منظور حفظ اصول و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ترویج فرهنگ خدمت گزاری و مسوولیت پذیری در برابر مردم، استقرار نظام شایسته سالاری و رعایت قوانین و مقررات، تعامل و همكاری با مدیران براى تحقق اهداف سازمانی، تلاش مجدانه برای شناسایی فرصت ها ، آسیب ها و عوامل تهدید كننده سازمان و پیش گیری از بروز عوامل تهدید و در نهایت اهتمام به تحقق حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو، با برخورداری از سه اداره به نام های اداره حفاظت پرسنلی، اداره حفاظت فاوا، اسناد و مدارك و اداره حفاظت فیزیكی (انتظامات) فعالیت می نماید.

 

 • حفاظت از اطلاعات اسناد كاركنان و اماكن و محیطهای تحت پوشش به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی
 • تدوین دستور العملهای حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرائی دانشگاه
 • تهیه شناسنامه محیطی به روز نمودن و جمع بندی اخبار و تهیه بولتن.
 • پیش بینی و پیشگیری از تحركات غیر قانونی در محیط تحت پوشش.
 • ارائه پاسخ به سازمانهای ذیصلاح در خصوص استعلام های افراد.
 • طبقه بندی حفاظتی اماكن و تاسیسات تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی مراجع ذی ربط.
 • تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم و نظارت بر اجرای آنها در زمینه های حفاظتی تاسیسات.
 • صدور كارت شناسائی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و جعل.
 • ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت ثبت و صور كلیه نامه های طبقه بندی شده واحد ذی ربط 'كشف رمز فكس و نمابر'
 • انجام سایر امور در حدود وظایف محول شده.

 

ورود به سایت مدیریت حراست

 
بازديد: 7891 | آخرین ویرایش : دوشنبه 27 فروردين 1397