مدیریت نشر آثار علمی


این مدیریت  در سال 1341 تحت عنوان موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تاسیس شد و در سال 1395 به مدیریت نشر آثار علمی تغییر نام داد. 


ارزیابی كتب و آثار علمی و صدور مجوز نشر

سفارش چاپ و نشر و توزیع كتب و آثار علمی

انجام سفارش نشر نشریات علمی دانشگاه و برنامه‌ریزی در جهت ارتقای كیفیت نشر نشریات دانشگاه

برنامه‌ریزی و نظارت بر كیفیت نشر پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه
مدیران موسسه چاپ و انتشارات از آغاز تا كنون   

نام‏ونام‏خانوادگى آغازتصدى پایان‏تصدى
دكتر محمود رامیار 56 57
دكتر منوچهر بیات مختاری 57 58
دكتر خزاعی 58 59
سید حسن میردامادی 59 60
دكتر محمد مستاجر حقیقی 60 62
دكتر علی حائریان 62 63
عبدالله دانشوری 63 65
نجف مهر كیش 65 71
محمد صادق علمی 71 77
دكتر محسن تبرائی
77 94
دكتر حسین صابری 94 ادامه دارد

صفحه مدیریت نشر آثار علمی
بازديد: 6348 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395