مركز اطلاع رسانی و كتابخانه مركزی

یكی از مهمترین عوامل پیشرفت و تكامل بشر ، استفاده از اطلاعات برای حل مشكلات شخصی و تخصصی كتابخانه ها در جهت فراهم نمودن امكانات لازم است. برای سهولت امر دسترسی به كتاب و مطلب مورد نظر و استفاده بهینه از آن ، ایجاد كتابخانه ضرورتی انكارناپذیر است.
در این راستا ، كتابخانه مركزی دانشگاه فردوسی مشهد با تهیه تجهیزات و امكانات لازم ، سعی در فراهم نمودن دسترسی به اطلاعات موجود در كتابخانه های دانشگاه و نیز اطلاعات سایر كتابخانه ها و اینترنت را نموده است تا بدینوسیله به تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه در راستای تحقق اهداف آموزش عالی كشور نقش مهمی را ایفا كند.


مدیران مركز اطلاع رسانی و كتابخانه مركزی از سال 57 تاكنون
نام و نام خانوادگی آغازتصدى پایان تصدی
عباس مجذوب صفا 57 59
دكتر حسین رزمجو 59  62
غلامحسین جاوید كبیرى 62 68
دكتر محمدعلى ‏احمدیان 68 70
دكتر تقى عدالتى 70 77
دكتر مهرى پریرخ 77 82
فرزانه فرجامی 82 84
دكتر بهروز مهرام 84 86
دكتر مهرداد مهری 86 92
دكتر سید هادی ابراهیمی 92 93
خانم دكتر زهره عباسی 93 ادامه دارد

 

تهیه ، جمع آوری ، سازماندهی و در دسترس قراردادن كتابها ، نشریات ادواری و اسناد به صورت چاپی و الكترونیكی برای استفاده در آموزش و پژوهش دانشگاه

.

 

.

 

 

تهیه و تنظیم فهرستهای راهنما و پایگاههای اطلاعات علمی در مورد منابع موجود در كتابخانه های دانشگاه
مبادله كتاب و نشریات ادواری ، اسناد و سایر اطلاعات علمی و فرهنگی با سایر كتابخانه ها ، مراكز اطلاعات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی
جمع آوری و انتقال كتابهای زائد، مكرر ، قدیمی و غیر متناسب از كتابخانه های دیگر به كتابخانه مركزی
فراهم كردن امكان دسترسی به حداكثر اطلاعات مورد نیاز به صورت چاپی و الكترونیكی از طریق شبكه اطلاع رسانی
پشتیبانی علمی از شبكه اطلاع رسانی دانشگاه و ارتقاء اطلاعاتی آن به گونه ای كه در كمترین زمان و سهلترین روشها اطلاعات مناسب بازیابی شود
بررسی وضعیت علمی ، آموزشی ،پژوهشی و اطلاع رسانی در كتابخانه های دانشگاه و اتخاذ تدابیر لازم جهت بهبود این خدمات
بررسی وضعیت موجود كتابخانه ها به لحاظ ساختمان و تجهیزات ، امكانات و مسائل بهداشتی و ارائه پیشنهاد جهت بهبود شرایط و تأمین امكانات مورد نیاز
تهیه و جمعآوری آمار و اطلاعات درباره كتابخانه های دانشگاه و نظارت بر اداره آنها
برنامه ریزی و سیاستگذاری برای پیشبرد امور فنی و حرفهای در كتابخانه های دانشگاه
بررسی مسائل مربوط به رایانه ای شدن كتابخانه های دانشگاه ، به لحاظ جمعآوری اطلاعات و ارائه خدمات با استفاده از تسهیلات و امكانات رایانه ای
بررسی آیین نامه ها و مقررات استفاده از كتابخانه ها به منظور اصلاح ، تكمیل و هماهنگ نمودن امور و همخوان نمودن آنها با اصول علمی
بررسی و پیشنهاد تشكیل همایشهای علمی - كاربردی عمومی در باره مسائل مورد علاقه كتابداران و كتابخانه ها
آموزش مداوم مهارتهای اطلاع یابی استفاده كنندگان اعم از استادان و دانشجویان به منظور توانمند ساختن آنها در جستجو و استفاده مستقل از اطلاعات
همكاری در پیشبرد كارورزی دانشجویان رشته كتابداری دانشگاه
انجام امور مربوط به سفارش و تهیه منابع مورد نیاز كتابخانه های دانشگاه
پیشنهاد بودجه برای خریدهای ارزی و تقسیم بندی آن بر اساس معیارهای مصوب و پیگیری مسایل مالی كتابخانه ها
ارزیابی خدمات كتابخانه مركزی دانشگاه به منظور ارائه خط مشی های ضروری
ایجاد زمینه همكاری نزدیك میان كتابخانه های دانشگاه با یكدیگر


واحد تابعه مركز اطلاع رسانی و كتابخانه مركزی دانشگاه

<> 

 

 

 

 

اداره خدمات كتابداری
فهرست نویسی و آماده سازی كلیه كتابهای خریداری شده توسط كتابخانه های دانشكده هابازديد: 12625 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395