مدیریت امور اداری و پشتیبانی
در هر اداره و سازمان انجام امور و ارائه خدمات عمومى‏ضرورى است، زیرا بدون فعالیت این بخش،فعالیت‏سایربخشهاغیرممكن خواهد بود.مدیران‏ امورادارى‏ وپشتیبانى‏ ازسال69 تاكنون

پایان‏ تصدى آغازتصدى نام‏ ونام‏ خانوادگى
محمدحسین امانپور 69 74
مجتبى طهمورث پور 74 76
مجتبى بذر افشان مقدم 76 79
ابوالفضل باباخانى 79 84
دكتر ناصر صداقت 84 86
دكتر محمد جواد وریدی 86 87
دكتر محمد موسوی بایگی 87 93
دكتر حسین انصاری
93 ادامه دارد
تأمین و تدارك كالاها و خدمات عمومی دانشگاه

انجام امور كارگزینی مربوط به اعضای هیأت علمی و كاركنان شامل
انجام امور مربوط به قراردادهای خدمات عمومی دانشگاه
انجام امور كارگزینی مربوط به اعضای هیأت علمی و كاركنان شامل
صدور احكام پرسنلی
ارائه خدمات رفاهی به كاركنان، بازنشستگان و مستمری­بگیران دانشگاه بر اساس برنامه­ها و سیاست­های مصوب
انجام امور بازنشستگی اعضای هیأت علمی و كاركنان غیر هیأت علمی در موعد مقرر
كنترل و نظارت مستمر بر حضور و غیاب كاركنان غیر هیأت علمی دانشگاه
انتخاب كارمند نمونه
اجرای مصوبات و مراجع مربوط به امور كاركنان از جمله مصوبات هیأت اجرایی در موارد مرتبط
انجام امور كارپردازی و تأمین و نگهداری مناسب كالاها
انجام امور مدیریت اموال دانشگاه
مدیریت و نظارت بر ارائه خدمات عمومی دانشگاه از جمله نقلیه، فضای سبز، خدمات عمومی و مانند آن
مدیریت و نظارت بر ارائه خدمات واحدهای خدماتی و خودگردان وابسته به دانشگاه از جمله چاپ و انتشارات، مركز رفاهی، سرای اساتید و مانند آن

صفحه مدیریت امور اداری و پشتیبانیبازديد: 6781 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395