معاونت اداری و مالی


معاونت اداری و مالی


حوزه معاونت ادارى و مالى دانشگاه در زمینه برقرارى نظام امور ادارى و اجراى دقیق مقررات وضوابط ادارى ومالى فعالیت مى‏ كند تا راه براى تحقق اهداف آموزش ‏عالى هموار شود.معاونان ادارى و مالى دانشگاه از سال 47تاكنون

پایان‏ تصدى آغازتصدى نام ونام‏ خانوادگى
49 47 دكتر علیرضا قوام ‏نصیرى
51 49 دكتر محمود رامیار
54 51 دكتر حمید یغمائى
55 54 دكتر علیرضا قوام ‏نصیرى
56 55 دكتر حمید یغمایى
56 56 احمد ناصر مستوفى
58 58 دكتر بهمن هنرى
59 58 فرشید آزاد
60 59 ناصر فیاض
62 60 محمود متولى حبیبى
64 62 دكتر مستاجر حقیقى
65 64 عبدالمجید حلمى
69 65 دكتر حسنعلى ‏آذرنوش
75 69 دكتر حسینعلى ‏كوهستانى
76 75 دكتر مرتضى خادمى
77 76 دكتر مهدى جلیلى
82 77 دكتر حسینعلى ‏كوهستانى
84 82 مهندس محمد رضا قانع
86 84 دكتر مجتبی طهمورث پور
92
86 دكترمحمد جواد وریدی 
ادامه دارد
92
دكتر ابوالفضل باباخانی
ارائه خدمات مالی و حسابداری، صرف منابع و اعتبارات مطابق با بودجه­ های ابلاغی، نگهداشت مناسب حساب­ها و گزارش­گیری مناسب وضعیت مالی دانشگاه

برنامه‌ریزی، عقد قرارداد، و تأمین و تدارك مناسب، كم هزینه و سریع خدمات و كالاهای عمومی مورد نیاز دانشگاه

مدیریت و نظارت بر ارائه خدمات عمومی دانشگاه و نیز واحدهای ارائه خدمات عمومی وابسته به دانشگاه

نگهداری مناسب دارایی­ ها و اموال دانشگاه

برنامه‌ریزی و تأمین مناسب خدمات فنی و عمرانی در دانشگاه، نگهداری ساختمان­ها و تأسیسات دانشگاه، شناسایی و مدیریت شركت­های پیمانكار و نظارت بر نحوه ارائه خدمات مذكور

رسیدگی و پاسخگویی به مسائل و موارد حقوقی مرتبط با فعالیت­های مختلف دانشگاه و پیگیری امور اجرایی مربوطه

انجام امور كارگزینی و خدمات اداری و پرسنلی اعضای هیأت علمی و كاركنان دانشگاه

صفحه معاونت اداری و مالی

بازديد: 6612 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395