مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیران مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات از ابتدا تاكنون

نام‏ونام‏خانوادگى آغازتصدى پایان‏تصدى
محمود ضیایى 60 65
مهندس امیر علی خانزاده 65 77
دكتر محسن ‏كاهانى 77 95
دكتر سیدامین حسینی سنو
95
ادامه دارد

طراحی و توسعه سامانه­ ها، سیستم­ها و نرم افزارهای مناسب جهت انجام خدمات و فرایندهای دانشگاه با بهره­ گیری از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات
اطمینان از طراحی و استقرار مناسب زیرساخت­ها، بسترها، و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در دانشگاه
طراحی و توسعه شبكه­ های ارتباطی و اطلاعاتی در دانشگاه و اطمینان از كیفیت و امنیت شبكه­ های مذكور در دانشگاه
مدیریت یكپارچه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه و تمهید سازوكارها جهت پشتیبانی مناسب خدمات مذكور در دانشگاه
به­ روزرسانی امكانات، تجهیزات، زیرساخت­ها و نرم افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه مطابق با روندها و پیشرفت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه ­ریزی و تمهید سازوكارهای مناسب و شناسایی ظرفیت­های بیرون از دانشگاه جهت برون­ سپاری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در صورت ضرورت و مطابق با سیاست­های بالادستی
نظارت بر فعالیت­ها و خدمات شركت­های پیمانكاری و تحویل­گیری خدمات مذكور و ارائه گزارش­های لازم در این خصوصبازديد: 5345 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395