مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشیمدیران مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی از ابتدا تا كنون
مدیران گروه آموزش های الكترون
پایان تصدی
آغاز تصدی
نام و نام خانواگی
ادامه دارد
1394
دكتر محمدرضا آهنچیان

· ارزیابی و نظارت بر محتوا و كیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه و برنامه‌ریزی جهت ارتقا و بهبود كیفیت آموزشی دانشگاه

· برنامه‌ریزی و پیشنهاد سیاست‌ها در خصوص ایجاد، حذف، ادغام و توسعه رشته‌ها، گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی در دانشگاه

· برنامه‌ریزی و پیشنهاد سیاست‌ها در خصوص توسعه ظرفیت‌های آموزشی در دانشگاه

· برنامه‌ریزی و پیشنهاد سیاست‌ها در خصوص ظرفیت، تركیب، نوع و نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه

· برنامه‌ریزی در خصوص ارتقا و بهبود محتوای برنامه­ ها و سرفصل‌های دوره‌های آموزشی و همچنین نوع و نحوه ارائه آن­ها و پیگیری‌های لازم در این زمینه

· تسهیل جذب و پذیرش دانشجویان نخبه و مستعد

· تسهیل و نظارت بر انجام برنامه‌ریزی بهینه درسی

· برنامه‌ریزی و نظارت بر محتوا و اجرای آزمون‌های ارزیابی و پذیرش دانشجو


صفحه مدیریت برنامه ریزی آموزشی
بازديد: 5051 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395