رییس دانشگاهمقدمه


شصت و هفت سال‌ پیش‌ كه‌ آموزشگاه‌ عالی بهداری مشهد در سال‌ 1328 طی‌ مجوز رسمی وزارت فرهنگ وقت‌ به‌ دانشكده پزشكی‌ تبدیل‌ گردید، گامی‌ اساسی‌ در راه‌ تأسیس‌ نخستین ‌دانشگاه‌ در منطقه‌ شرق‌ و شمال‌ شرق‌ كشور برداشته‌ شد. دانشگاه‌ مشهد، كه‌ ابتدا از سوی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ وقت‌ «دانشگاه‌ رضوی‌» نامیده‌ شده‌ بود،از نظر قدمت‌ بعد از دانشگاه‌ تهران‌ و تبریز،سومین‌ دانشگاه‌ كشور به‌ حساب‌ می‌آمد. دانشگاه رضوی رسماً به‌ دانشگاه‌ مشهد و سرانجام‌ از سال‌ 1353 به «دانشگاه فردوسی مشهد» تغییر نام داد. دراین مدت كوتاه گسترش و اهمیت بسیار یافت و از سال 1366 پس از جدایی دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشكی، بنا بر تصویب‌ هیأت‌ محترم‌ دولت‌ به دو دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد و علوم‌ پزشكی‌ مشهد تقسیم‌ شد. این‌ دانشگاه‌ پس‌ ازگسترش كمّی و كیفی‌ سالهای اخیر با سربلندی‌ تمام توانسته‌ است‌ در این‌ مدت‌ دانش‌آموختگانی‌ باتخصص‌ و كارآیی‌ در خور به‌ جامعه اسلامی‌ ایران‌ عرضه‌ كند و سهم‌ شایان‌ خود را در ارتقای‌علمی‌، فكری‌ و مدیریتی‌ كشور به‌ عهده‌ گیرد. محققانی‌ با تخصص های بالا، استادان‌ و معلمانی ‌شایسته و موثر و سرانجام‌ مدیرانی‌ باكارآیی‌ و لیاقت‌ لازم‌ در این‌ محیط‌ علمی‌ وپژوهشی‌ پرورش‌ یافته‌اند كه‌ شعاع‌ خدمات‌ و پرتو تأثیرات‌ وجودی‌ آنان‌ در سرتاسر میهن عزیز ما اینك‌ گسترده‌ شده‌ و موجبات‌ سرافرازی‌ این‌ كانون‌ دانش‌ و معرفت‌ را در داخل‌ و خارج‌ ایران‌ فراهم‌ آورده‌ است‌. اگر دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد در این‌ مدت توانسته است در قلب تپنده خراسان‌ بزرگ‌ یعنی مشهد مقدس، چنین‌ دستاورد علمی‌ و آموزشی والایی داشته‌ باشد، از آن‌ روست‌ كه‌ این‌ نهاد آموزشی‌ و پژوهشی‌ به‌ تنهایی‌ وارث مدنیّت‌ و دانش‌ و حیثیت‌ آموزشی‌ سترگی‌ است كه‌ خراسان‌ بزرگ‌ در گذشته‌ها با داشتن‌ نظامیه‌های‌ مرو و نیشابور و بلخ‌ و هرات‌ و ده ها مدرسه‌ و حوزه‌ علمیه خرد و كلان‌ دیگر درشهرهای‌ طوس‌، مشهد، سبزوار، ترشیز، قاین‌،سرخس‌ و... به‌ جهان‌ اسلام‌ و جامعه بشری‌ ارزانی‌داشته‌ است‌. رسالت‌ استمرار این‌ میراث‌ خطیراینك‌ بر دوش‌ این‌ دانشگاه‌ سنگینی‌ می‌كند و جای آن‌ دارد كه‌ دانشگاهیان‌ و دانش‌ آموختگان‌ این خطه عالم خیز به‌ كم‌ بسنده‌ نكنند وهمواره‌ برای‌ جهاد علمی‌ و فرهنگی‌، كه‌ میراث‌پیشنیان‌ و ضرورت‌ دنیای‌ متكامل‌ و نوین‌امروز است‌، آماده‌ باشند. 

هم اكنون این‌ دانشگاه‌ با داشتن‌ استادان موفق‌ و صاحب‌ نام‌ و تربیت‌ دانش آموختگانی آگاه‌ و متعهد با تمام توان در تداوم راه پیشینیان و فتح قله های رفیع علم و دانش گام بر می دارد. از درگاه‌ بنده‌ نوازش‌ می‌خواهیم‌ كه‌ توفیق‌بهره‌ مندی‌ بیشتر از نعمات‌ خویش‌ را- كه‌ نعمت‌دانش‌ و معرفت‌ برترین‌ آنهاست‌ - از نسل‌ جوان‌ و مستعد ما كه‌ طالب‌ و تشنه دانایی‌ و پیشرفت‌ و درنتیجه‌ سربلندی‌ ایران‌ عزیز و اسلامی‌ است‌، به ما ارزانی دارد.


براساس‏ تشكیلات‏ سازمانى مصوّب مجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى و وزارت علوم تحقیقات و فناوری، كلیه امور دانشگاه توسّط رئیس دانشگاه با همكارى معاونان وى اداره می شود. شوراى ‏عالى ‏انقلاب‏ فرهنگى، انتخاب مى ‏شود و محور و مسؤول اصلى اتخاذ تصمیمات و عملكرد دانشگاه، برطبق ضوابط و مقرّرات مربوط است.
رؤساى دانشگاه از سال 37 تاكنون
پایان‏تصدى آغازتصدى نام‏ونام‏خانوادگى
41 37 دكتر حسین ‏سامى ‏راد
47 41 دكتر ضیاء الدین ‏اسماعیل ‏بیگى
48 47 دكتر محسن ‏ضیایى
52 48 دكتر عبدالله ‏فریار
54 52 دكتر نصرالله ‏مقتدر مژدهى
56 54 دكتر سید جلال ‏متینى
57 56 دكتر پرویز آموزگار
58 57 دكتر سیروس ‏سهامى
58 58 دكتر غلامعلى ‏ادریسیان
64 59 دكتر مهدى ‏اعتمادى
69 64 دكتر حسین ‏اشتیاق ‏حسینى
75 69 دكتر عبدالرسول ‏كاظم‏پور
77 75 دكتر على‏ سرافراز یزدى
84 77 دكتر عبدالرضا باقرى
92
84 دكتر علیرضا عاشوری
ادامه دارد 92
دكتر محمد كافیتعیین سیاست كلّى و خط مشى اجرایى دانشگاه در قالب سیاستهاى آموزشى و پژوهشى
رهبرى فعالیتهاى آموزشى و ادارى
نظارت در تهیه بودجه دانشگاه و پیشنهاد آن به هیأت امناى دانشگاه
اعمال نظارت بر فعالیتهاى مختلف دانشگاه و ایجاد هماهنگى بین آنها
ارائه گزارش سالیانه عملكرد دانشگاه به هیأت امناى دانشگاه
نصب و عزل اعضاى هیأت رئیسه دانشگاه، رؤساى دانشكده‏ها، مدیران گروههاى آموزشى و مسؤولان واحدهاى ذى‏ربط
اجراى مصوّبات و آیین‏ نامه‏ ها و بخشنامه و دستورالعملهاى تعیین شده از طرف وزارت علوم تحقیقان و فناوری
ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه و انحلال برخى از واحدهاى ذى‏ ربط دانشگاه به شوراى دانشگاه
ارائه پیشنهاد همكاریهاى علمى با سایر مراكز آموزشى یا پژوهشى داخلى و خارجى، به شوراى دانشگاه
نمایندگى حقوقى دانشگاه نزد مراجع دادگسترى و مراجع ذى‏ربط
نظارت بر امورانضباطى‏ اعضاى هیأت علمى، دانشجویان و كاركنان دانشگاه برابرضوابط و مقرّراتبازديد: 17356 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395