مدیریت خدمات آموزشی
كلیه امور اداری مربوط به مسایل آموزشی دانشجویان در حوزه فعالیت مدیریت آموزشی قرار داده است. لازم به ذكر است این مدیریت بر اساس مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1395 از مدیریت آموزشی به مدیریت خدمات آموزشی تغییر نام داد.
مدیران خدمات آموزشی از سال 50 تا كنون

پایان تصدی
آغاز تصدی
نام و نام خانواگی
58
50 علی اصغر سیلانیان طوسی
79 58 تقی اسدالهی
82 79 علیرضا ناظری
84 82 دكتر رجبعلی كامیابی گل
92 84 دكتر  محمود رضایی
ادامه دارد 92 دكتر  علی گنجعلی

مدیریت و نظارت بر ارائه كلیه خدمات آموزشی به انواع دانشجویان (روزانه، شبانه، مجازی و بین­الملل) در مقاطع كارشناسی و تحصیلات تكمیلی از پذیرش و ثبت نام تا دانش­ آموختگی و پس از آن

تدوین ضوابط، انسجام‌بخشی و هدایت ارائه خدمات آموزشی در دانشگاه

تمهید سازوكارها و ضوابط مناسب جهت ایجاد هماهنگی در ارائه خدمات آموزشی دانشجویان دانشكده­ ها و واحدهای مختلف دانشگاه

رسیدگی به مسائل و موارد خاص آموزشی و نظارت بر اجرای تصمیم­های مقتضی


صفحه مدیریت خدمات آموزشی

بازديد: 9072 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395