معاونت آموزشی


مهمترین فعالیتهاى دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشى دانشگاه در حوزه معاونت آموزشى، صورت مى‏پذیرد.
معاونت آموزشى در دانشگاه فردوسى در تاریخ 77/3/3به معاونت آموزشى و تحصیلات تكمیلى تغییر نام و پس از آن با تصویب ساختار جدید در سال 1395 دوباره تحت عنوان معاونت آموزشی به كار خود ادامه داد.معاونان آموزشى از سال 52تاكنون               

نام ‏ونام‏خانوادگى آغازتصدى پایان‏ تصدى
دكتر جلال متینى 52 54
دكتر قاسم ‏تهرانى 54 56
دكتر منصور نیازى 56 57
دكتر غلامعلى ‏ناصح 57 57
دكتر على ‏محمد برادران ‏رفیعى 57 58
دكتر رضا زمردیان 58 60
دكتر حسین ‏اشتیاق حسینى 60 64
مهدى خواجوى 64 69
دكتر حمید رحیمیان 69 72
دكتر رجب‏ اصغریان 72 74
دكتر على ‏سرافراز یزدى 74 75
دكتر جلیل ‏ابریشمى 75 77
دكتر جمشید قنبرى 77 84
دكتر ناصررضا ارقامی 84 84
دكتر مهدی خواجوی 84 92
دكتر محمد رضا هاشمی
92
ادامه دارد


· برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی در دانشگاه در راستای سند راهبردی و چشم­انداز دانشگاه، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین

· نظارت بر كیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه و پایش و ارزیابی عملكرد آموزشی دانشجویان، و اعضای هیأت علمی و برنامه­ریزی مناسب در جهت ارتقای كیفیت آموزشی و عملكرد آموزشی اعضای هیأت علمی

· برنامه‌ریزی در خصوص توسعه رشته‌ها و گرایش‌های علمی، حذف و یا ادغام گرایش‌ها، توسعه رشته‌های بین رشته‌ای متناسب با نیازهای بومی، آمایش سرزمین و اسناد راهبردی

· برنامه‌ریزی در جهت ارتقای برنامه‌ها، محتوای آموزش‌ها و سرفصل‌های دوره‌ها با رویكرد ارتقای كیفیت برنامه‌ها و شیوه‌های آموزشی

· توسعه شیوه‌های متنوع و فرصت­های بیشتر یادگیری با استفاده از فناوری‌های نوین به­ویژه فناوری اطلاعات

· برنامه‌ریزی ظرفیت پذیرش دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی با همكاری واحدهای ذی­ربط و مبتنی بر سیاست­های راهبردی

· برنامه‌ریزی جذب و پرورش دانشجویان نخبه و مستعد

· مدیریت و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاست­ها، مقررات، فرایندها و خدمات آموزشی در دانشگاه

صفحه معاونت آموزشی 


بازديد: 11572 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395