گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی - اجتماعی

این گروه بر اساس مصوبه ساختار جدید دانشگاه در سال 1395 تشكیل گردید كه از جمله فعالیت های آن  برنامه ریزی برای بهبود و ارتقاء اثربخشی فرهنگی، پایش مداوم فضای فرهنگی،تربیتی،اجتماعی و سیاسی دانشگاه، رصد  و تحلیل مداوم محتوای نشریات دانشجویی است.مدیران‏ گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی - اجتماعی‏ ازابتدا تا كنون

پایان‏ تصدى آغازتصدى نام‏ ونام‏ خانوادگى
ادامه دارد
95 دكتر علیرضا آزاد
برنامه­ ریزی و سیاست‌گذاری جهت اجرای فعالیت­های فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، و ایجاد هماهنگی میان واحدهای مختلف دانشگاه

رصد وضعیت كلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و همچنین انجام مطالعات و پژوهش­های لازم به­ منظور برنامه­ ریزی و پیشنهاد سیاست‌­های فرهنگی و اجتماعی جهت گسترش و تعمیق ارزش­های فرهنگی- اسلامی- ایرانی- و انقلابی و پیش بینی و پیشنهاد الزامات آن
برنامه­ریزی در جهت توسعه ارتباطات فرهنگی و ایجاد هماهنگی، انسجام و همكاری لازم میان متولیان امور فرهنگی و اجتماعی درون دانشگاه­ها و استفاده از توانمندی­های فرهنگی و اجتماعی عوامل و نهادهای اثرگذار بیرون دانشگاه
مطالعه و برنامه­ ریزی در خصوص بهره­ گیری از ظرفیت­های خدمات دانشجویی و فرهنگی در جهت تقویت نشاط و پویایی در دانشگاه
برنامه­ ریزی برای هماهنگ سازی واحدهای مختلف دانشگاه در امور فرهنگی- اجتماعی، تربیتی و اخلاقی
تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی هماهنگ با سند راهبردی دانشگاه و نظارت بر تحقق برنامه­ های مصوب
بازديد: 2084 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395