هسته گزینش


مدیران هسته گزینش از ابتدا تا كنون

نام‏ ونام‏ خانوادگى آغازتصدى پایان‏ تصدى
بررسی صلاحیت‌های اخلاقی، اعتقادی، سیاسی و امنیتی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه در چهارچوب مقررات مصوب و ارسال مدارك متقاضیان به گزینش مركزی و پیگیری نتیجه آن­ها

گزینش افراد با توجه به اولویت‌ها و الزامات دانشگاه و نظام آموزش عالی با رعایت قسط و عدل اسلامی

اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه‌های هیأت عالی گزینش و هیأت مركزی مربوطه

رسیدگی و اظهارنظر نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مصوب

بررسی و اظهارنظر بدوی در مورد اعتراض­ها و شكایت­های دریافتی از نحوه گزینش
بازديد: 2164 | آخرین ویرایش : شنبه 29 مهر 1396