مدیریت تربیت بدنی
براساس پژوهش های انجام گرفته اثبات شده است كه فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی روحیه و انگیزه كار و تلاش را در افراد تقویت می نماید. از این رو ضروری است كه فعالیتهای ورزشی و فوق برنامه در دانشگاه با تشویق دانشجویان به این امور بتواند سلامت شادابی و كارآئی آنها را در تحصیل و پژوهش تضمین نماید


مدیران تربیت بدنى از سال 57تاكنون


پایان تصدی آغازتصدى نام و نام خانوادگی
58 57 بمبئى چى
64 58 محمدعلى قره
75 64 اكبر معرفتى
77 75 دكترحسینعلى‏ كوهستانى
81 77 اكبر معرفتى
85 81 دكتر مهدی طالب پور
88
85 دكتر سید علی اكبر هاشمی جواهری
ادامه دارد 88
دكتر حمید رضا طاهریبرنامه­ ریزی در خصوص آموزش، توسعه و ترویج ورزش همگانی در دانشگاه
برنامه­ ریزی جهت بهبود جایگاه دانشگاه در ورزش قهرمانی
برنامه ­ریزی برای بهره ­گیری از فرصت بازی­ها و مسابقات ورزشی در جهت تقویت روحیه جمعی و نشاط به­ ویژه در محیط­های خوابگاهی
مدیریت ارائه خدمات ورزشی و تربیت بدنی به اعضای دانشگاه
مدیریت بهینه امكانات و تجهیزات ورزشی دانشگاه در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات
صفحه مدیریت تربیت بدنیبازديد: 5453 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395